Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1.       AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA

2.       FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

3.       A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

A testsúly kalkulátor működése során, a megadott adatokból az érintettre vonatkozó azon következtetést vonja le, hogy mennyi lenne az ideális iránytestsúlya, s hogy mennyi idő alatt tudja azt elérni az érintett, az Adatkezelő által ajánlott diéta alkalmazásával. Az adatokból a fenti következtetéseket egy automatikus mechanizmus vonja le, mely profilalkotásnak minősül.  A program az úgynevezett testtömeg indexet (BMI) használja az adott testmagassághoz tartozó ideális testsúly kiszámítására, az érintett nemét is figyelembe véve. A testtömeg index egy szám, amit a kilogrammokban számított testsúly és a méterekben számított testmagasság négyzetének a hányadosaként kaphatunk meg (BMI = [kg] / [m]2 ). Ezen index-számok alapján számítható ki az ideális iránytestsúly.

Jelen pontban meghatározott profilalkotás során nem kerül sor automatizált döntéshozatalra, illetve nem kerül meghozatalra az érintett számára joghatással bíró, vagy hasonlóképpen jelentős mértékben az érintettet érintő döntés. A felvett, az adatok különleges kategóriájába tartozó adatokat az Adatkezelő a szolgáltatás megvalósítását követően nem tárolja, azok a későbbiekben semmiképp sem válhatnak az érintett személyével összeköthetővé.

Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelő részére e-mailt vagy postai úton levelet (pl. üzenetet, olvasói levelet) küld, úgy az Adatkezelő rögzíti a Felhasználó e-mail címét, amennyiben megadta, úgy címét és azt a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezeli.

4.       AZ ADATKEZELŐ ÁLTAL KEZELT TOVÁBBI ADATOK KÖRE

Süti neve Forrás Süti funkciója
Sumo Inc. Facebook, Reddit, Linkedin, Twitter, Google social share A “Megosztás” gomb a felsorolt közösségi oldalakkal való interakciót lehetővé tevő szolgáltatások: lehetővé teszi a tartalmak megosztását a Felhasználók által.
Sumo Inc Pop-up A funkció lehetővé teszi, hogy az oldalról elnavigáló Felhasználók aktuális akciókról, eseményeinkről tájékoztatást kapjanak.
Google Inc. Google Analytics A Honlap látogatottságának mérése.
Facebook Inc. Facebook.com A ContentPlus Kft. által a www.facebook.com oldalon végzett reklámkampány alkalmával a süti segítségével meg lehet tudni, hogy az a Felhasználó, aki meglátogatta a Honlap egyik oldalát, előzetesen rákattintott-e az adott reklámkampánnyal összefüggő bannerre.

5.       AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA

6.       JELENTKEZÉS VIZSGÁLATRA – KÖZÖS ADATKEZELÉS

7.       AZ ADATKEZELÉS ELVEI, MÓDJA

8.       AZ ADATKEZELÉSEK IDŐTARTAMA

9.       A FELHASZNÁLÓ JOGAI, ÉRVÉNYESÍTÉSÜK MÓDJA

10.    ADATFELDOLGOZÁS

 

11.    ADATTOVÁBBÍTÁS LEHETŐSÉGE

12.    AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

13.    JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK